Österåsen, Ångermanland Senaste väderförhållanden [Använd webbläsarens Refresh för att uppdatera]
Uppdateras automatiskt av Ambient Weather's Virtual Weather Station  V15.00

Befintliga data

Kalender

Senaste uppdatering: 0:50 on 23/9/18
Utomhustemperatur: 6.1 °C
Dygnets högsta: 6.6 °C at 0:00
Lägsta: 6.1 °C at 0:24
Lufttryck tendens: 0.533
Soluppgång : 5:43  Solnedgång: 17:56
Månen upp:   18:12   Månen ned:  2:47
Måndygn: 13

Parameter

Värde Högsta Tid Lägsta Tid Medelvärde Förändring Förändring högsta Tid Förändring lägsta Tid

Vindriktning

W 315 0:46 133 0:03 233 35.7 85.5 0:46 -94.4 0:03

Vindhastighet

1 6 0:48 0 0:17 2 -1.0 3.4 0:48 -2.0 0:17

Vind i byarna

3 6 0:48 1 0:05 3 -0.1 2.6 0:48 -2.2 0:05

Inomhus luftfukt

32 33 0:07 32 0:00 32 -0.1 1.0 0:07 -0.1 0:29

Utomhus luftfukt

85 86 0:15 84 0:00 84 0.6 2.6 0:15 0.6 0:50

Inomhustemperatur

25.2 25.4 0:00 25.2 0:50 25.5 -0.31 -0.24 0:40 -0.33 0:10

Utomhustemperatur

6.1 6.6 0:00 6.1 0:24 6.6 -0.45 -0.42 0:47 -0.73 0:24

Barometer

950.7 950.7 0:47 950.3 0:00 950.2 0.533 0.672 0:28 0.438 0:46

Nederbörd

331.199 331.199 0:00 331.199 0:00 331.195 0.0 0.0 0:00 0.0 0:50

Kanal 1 Temp

0.0 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 0.00 0.00 0:00 0.00 0:00

Kanal 1 Luftfukt

0 0 0:00 0 0:00 0 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00

Kanal 2 Temp

0.0 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 0.00 0.00 0:00 0.00 0:00

Kanal 2 Luftfukt

0 0 0:00 0 0:00 0 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00

Kanal 3 Temp

0.0 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 0.00 0.00 0:00 0.00 0:00

Kanal 3 Luftfukt

0 0 0:00 0 0:00 0 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00

EvapoTransiration/avdunstning

0.000 0.889 0:00 0.000 0:00 0.380 -0.4 0.0 0:00 -0.9 0:00

Ultraviolett strål.index

0.0 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 -0.00 -0.00 0:50 -0.00 0:00

Solvärmeinstrålning

0 0 0:00 0 0:00 0 -0.0 -0.0 0:50 -0.0 0:00

Vind köldfaktor

5.4 6.6 0:00 2.4 0:48 5.0 0.42 1.23 0:00 -2.63 0:48

Inomhus värmeindex

24.8 25.1 0:07 24.8 0:50 25.2 -0.31 -0.22 0:26 -0.32 0:00

Värmeindex

8.8 9.3 0:00 8.8 0:42 9.2 -0.41 -0.28 0:16 -0.55 0:24

Daggpunkt

3.8 4.2 0:15 3.8 0:42 4.1 -0.34 -0.04 0:16 -0.40 0:21

Lufttryck (korr. havsnivå)

988.3 988.3 0:47 987.9 0:00 987.8 0.554 0.698 0:28 0.455 0:46

Parameter

Månadens högsta Datum Månadens lägsta Datum Årets högsta Datum Årets lägsta Datum Gårdagens högsta Gårdagens lägsta 24 timmars skillnad

Vindriktning

360 1/9/18 0 12/9/18 360 17/8/18 0 3/1/18 360 5 92

Vindhastighet

12 20/9/18 0 1/9/18 13 7/1/18 0 1/1/18 12 0 -1

Vind i byarna

12 20/9/18 0 1/9/18 13 7/1/18 0 1/1/18 12 0 1

Inomhus luftfukt

39 9/9/18 24 20/9/18 59 25/7/18 8 15/3/18 36 30 -1

Utomhus luftfukt

98 19/9/18 39 20/9/18 100 1/1/18 17 13/4/18 96 69 -1

Inomhus temp

28.7 3/9/18 23.2 13/9/18 31.2 17/7/18 11.1 15/1/18 26.3 23.8 0.2

Utomhus temp

24.3 3/9/18 1.5 1/9/18 31.0 17/7/18 -24.4 26/2/18 10.4 6.6 -3.1

Barometer

988.4 1/9/18 939.9 22/9/18 1008.1 27/2/18 928.8 25/1/18 950.3 939.9 7.0

Nederbörd

331.199 22/9/18 305.999 1/9/18 331.199 22/9/18 0.254 1/1/18 331.199 329.799 1.400

Kanal 1 Temp

0.0 1/9/18 0.0 1/9/18 0.0 1/1/18 0.0 1/1/18 0.0 0.0 0.0

Kanal1 Luftfukt

0 1/9/18 0 1/9/18 0 1/1/18 0 1/1/18 0 0 0

Kanal 2 Temp

0.0 1/9/18 0.0 1/9/18 0.0 1/1/18 0.0 1/1/18 0.0 0.0 0.0

Kanal 2 Luftfukt

0 1/9/18 0 1/9/18 0 1/1/18 0 1/1/18 0 0 0

Kanal 3 Temp

0.0 1/9/18 0.0 1/9/18 0.0 1/1/18 0.0 1/1/18 0.0 0.0 0.0

Kanal 3 Luftfukt

0 1/9/18 0 1/9/18 0 1/1/18 0 1/1/18 0 0 0

EvapoTranspiration/avdunstning

2.565 3/9/18 0.000 1/9/18 5.283 9/5/18 0.000 1/1/18 0.889 0.000 0.000

Ultraviolett instrålning

3.5 2/9/18 0.0 1/9/18 5.9 25/6/18 0.0 1/1/18 1.0 0.0 0.0

Solvärmeinstrålning

701 16/9/18 0 1/9/18 1054 25/6/18 0 1/1/18 295 0 0

Vind köldfaktor

24.3 3/9/18 1.4 1/9/18 31.0 17/7/18 -29.0 1/3/18 10.3 3.3 -2.6

Inomhus värmeindex

28.0 3/9/18 23.0 13/9/18 29.7 17/7/18 10.3 15/1/18 25.9 23.5 0.1

Värmeindex

24.8 3/9/18 5.1 1/9/18 29.5 18/7/18 -22.6 26/2/18 13.5 9.2 -3.1

Daggpunkt

15.0 9/9/18 0.3 21/9/18 19.2 25/7/18 -27.9 28/2/18 8.7 4.0 -3.2

Lufttryck [korr.  havsnivå]

1027.5 1/9/18 977.1 22/9/18 1047.9 27/2/18 965.5 25/1/18 987.9 977.1 7.2

Press Altitude/

534 Dagens regn 0.000 Värme graddagar 0.4 Månadens kylningsgraddagar 1.9 Värme-index --- Beaufort Light Air

Cloud Base/Molnbas

319 Timmens regn 0.000 Kylnings-graddagar 0.0 Månadens vind-distans 2076 Upplevelse index Cool    

Air Density/Luftdensitet

342 24hr regn 1.400 Måndygn 13 Årets värmegraddagar 3594.2 Prognos Mostly cloudy and cooler. Windy with possible wind shift to the W NW or N    

Virtual Temp

7.0 Regn takt 0.0 Månadens regn 25.200  kylningsgraddagar 97.9 Stationens barometer tendens Rising    

Vapor Press/Förångningstryck

8.0 Vindbyar 6 Månadens värmegraddagar 172.0 Årets vind-distans 18895 Barometer tendens Rising    

Uppdateras automatiskt av Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00


Varning!
Basera aldrig betydelsefulla beslut på denna eller annan väderinformation som du får från Internet