Österåsen, Ångermanland Senaste väderförhållanden [Använd webbläsarens Refresh för att uppdatera]
Uppdateras automatiskt av Ambient Weather's Virtual Weather Station  V15.00

Befintliga data

Kalender

Senaste uppdatering: 0:00 on 21/8/19
Utomhustemperatur: 12.00 °C
Dygnets högsta: 12.06 °C at 0:00
Lägsta: 12.00 °C at 0:00
Lufttryck tendens: 0.469
Soluppgång : 4:08  Solnedgång: 19:53
Månen upp:   21:06   Månen ned:  11:11
Måndygn: 20

Parameter

Värde Högsta Tid Lägsta Tid Medelvärde Förändring Förändring högsta Tid Förändring lägsta Tid

Vindriktning

N 355 0:00 355 0:00 335 15.6 15.8 0:00 15.6 0:00

Vindhastighet

0 0 0:00 0 0:00 0 -0.1 -0.1 0:00 -0.1 0:00

Vind i byarna

0 0 0:00 0 0:00 0 -0.1 -0.1 0:00 -0.1 0:00

Inomhus luftfukt

36 36 0:00 36 0:00 36 0.1 0.1 0:00 0.1 0:00

Utomhus luftfukt

79 79 0:00 79 0:00 78 1.3 1.3 0:00 1.3 0:00

Inomhustemperatur

26.06 26.06 0:00 26.06 0:00 26.25 -0.2 -0.2 0:00 -0.2 0:00

Utomhustemperatur

12.00 12.06 0:00 12.00 0:00 12.10 -0.1 -0.0 0:00 -0.1 0:00

Barometer

974.6 974.6 0:00 974.6 0:00 974.2 0.469 0.473 0:00 0.441 0:00

Nederbörd

339.999 339.999 0:00 339.999 0:00 339.996 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00

Kanal 1 Temp

0.00 0.00 0:00 0.00 0:00 0.00 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00

Kanal 1 Luftfukt

0 0 0:00 0 0:00 0 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00

Kanal 2 Temp

0.00 0.00 0:00 0.00 0:00 0.00 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00

Kanal 2 Luftfukt

0 0 0:00 0 0:00 0 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00

Kanal 3 Temp

0.00 0.00 0:00 0.00 0:00 0.00 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00

Kanal 3 Luftfukt

0 0 0:00 0 0:00 0 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00

EvapoTransiration/avdunstning

0.000 2.921 0:00 0.000 0:00 2.874 -2.9 0.0 0:00 -2.9 0:00

Ultraviolett strål.index

0.0 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 -0.0 -0.0 0:00 -0.0 0:00

Solvärmeinstrålning

0 0 0:00 0 0:00 1 -0.5 -0.5 0:00 -0.5 0:00

Vind köldfaktor

12.00 12.06 0:00 12.00 0:00 12.10 -0.1 -0.0 0:00 -0.1 0:00

Inomhus värmeindex

25.84 25.84 0:00 25.84 0:00 26.03 -0.2 -0.2 0:00 -0.2 0:00

Värmeindex

14.28 14.33 0:00 14.28 0:00 14.29 -0.0 0.0 0:00 -0.0 0:00

Daggpunkt

8.48 8.53 0:00 8.48 0:00 8.31 0.2 0.2 0:00 0.2 0:00

Lufttryck (korr. havsnivå)

1013.2 1013.2 0:00 1013.1 0:00 1012.7 0.487 0.492 0:00 0.459 0:00

Parameter

Månadens högsta Datum Månadens lägsta Datum Årets högsta Datum Årets lägsta Datum Gårdagens högsta Gårdagens lägsta 24 timmars skillnad

Vindriktning

360 1/8/19 5 1/8/19 360 1/1/19 0 21/1/19 360 5 164

Vindhastighet

8 17/8/19 0 1/8/19 16 24/2/19 0 1/1/19 7 0 -1

Vind i byarna

8 17/8/19 0 1/8/19 16 24/2/19 0 1/1/19 7 0 -2

Inomhus luftfukt

46 17/8/19 30 1/8/19 46 17/8/19 21 12/3/19 39 33 -2

Utomhus luftfukt

96 13/8/19 29 1/8/19 97 21/6/19 16 30/4/19 91 43 3

Inomhus temp

28.17 2/8/19 19.67 15/8/19 34.78 28/7/19 13.39 4/1/19 27.39 24.56 0.39

Utomhus temp

24.11 1/8/19 5.39 16/8/19 31.33 26/7/19 -22.44 30/1/19 20.06 8.61 0.17

Barometer

982.3 1/8/19 960.1 19/8/19 999.7 14/4/19 935.9 13/1/19 974.6 965.2 9.4

Nederbörd

339.999 18/8/19 321.599 1/8/19 339.999 18/8/19 0.000 1/1/19 339.999 339.999 0.000

Kanal 1 Temp

0.00 1/8/19 0.00 1/8/19 0.00 1/1/19 0.00 1/1/19 0.00 0.00 0.00

Kanal1 Luftfukt

0 1/8/19 0 1/8/19 0 1/1/19 0 1/1/19 0 0 0

Kanal 2 Temp

0.00 1/8/19 0.00 1/8/19 0.00 1/1/19 0.00 1/1/19 0.00 0.00 0.00

Kanal 2 Luftfukt

0 1/8/19 0 1/8/19 0 1/1/19 0 1/1/19 0 0 0

Kanal 3 Temp

0.00 1/8/19 0.00 1/8/19 0.00 1/1/19 0.00 1/1/19 0.00 0.00 0.00

Kanal 3 Luftfukt

0 1/8/19 0 1/8/19 0 1/1/19 0 1/1/19 0 0 0

EvapoTranspiration/avdunstning

3.962 1/8/19 0.000 1/8/19 4.851 16/6/19 0.000 1/1/19 2.921 0.000 0.508

Ultraviolett instrålning

5.1 2/8/19 0.0 1/8/19 6.5 24/7/19 0.0 1/1/19 3.7 0.0 0.0

Solvärmeinstrålning

918 4/8/19 0 1/8/19 1093 11/6/19 0 1/1/19 761 0 0

Vind köldfaktor

24.11 1/8/19 4.82 15/8/19 31.33 26/7/19 -26.31 30/1/19 20.06 7.44 0.17

Inomhus värmeindex

27.27 2/8/19 19.50 15/8/19 35.47 28/7/19 12.90 4/1/19 27.00 24.43 0.30

Värmeindex

23.88 1/8/19 8.18 1/8/19 31.62 26/7/19 -20.10 30/1/19 20.35 11.39 0.39

Daggpunkt

16.60 12/8/19 2.65 1/8/19 18.67 26/7/19 -24.94 30/1/19 11.68 5.99 0.73

Lufttryck [korr.  havsnivå]

1021.2 1/8/19 998.0 19/8/19 1039.2 14/4/19 972.9 13/1/19 1013.2 1003.4 9.8

Press Altitude/

327 Dagens regn 0.000 Värme graddagar 0.0 Månadens kylningsgraddagar 3.3 Värme-index --- Beaufort Calm

Cloud Base/Molnbas

483 Timmens regn 0.000 Kylnings-graddagar 0.0 Månadens vind-distans 1596 Upplevelse index Cool    

Air Density/Luftdensitet

301 24hr regn 0.000 Måndygn 20 Årets värmegraddagar 3256.2 Prognos Partly cloudy and cooler    

Virtual Temp

13.23 Regn takt 0.0 Månadens regn 18.400  kylningsgraddagar 60.8 Stationens barometer tendens Rising    

Vapor Press/Förångningstryck

11.1 Vindbyar 0 Månadens värmegraddagar 89.2 Årets vind-distans 21344 Barometer tendens Rising    

Uppdateras automatiskt av Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00


Varning!
Basera aldrig betydelsefulla beslut på denna eller annan väderinformation som du får från Internet