Österåsen, Ångermanland Senaste väderförhållanden [Använd webbläsarens Refresh för att uppdatera]
Uppdateras automatiskt av Ambient Weather's Virtual Weather Station  V15.00

Befintliga data

Kalender

Senaste uppdatering: 0:50 on 3/4/20
Utomhustemperatur: -3.28 °C
Dygnets högsta: -2.50 °C at 0:00
Lägsta: -3.28 °C at 0:49
Lufttryck tendens: 1.215
Soluppgång : 5:05  Solnedgång: 18:52
Månen upp:   10:34   Månen ned:  5:14
Måndygn: 9

Parameter

Värde Högsta Tid Lägsta Tid Medelvärde Förändring Förändring högsta Tid Förändring lägsta Tid

Vindriktning

NNW 360 0:00 5 0:33 327 94.3 116.1 0:38 -250.1 0:21

Vindhastighet

1 5 0:47 0 0:00 1 0.3 3.9 0:47 -1.0 0:44

Vind i byarna

2 5 0:47 0 0:28 2 0.1 3.3 0:47 -1.4 0:28

Inomhus luftfukt

24 24 0:00 24 0:00 24 0.0 0.0 0:00 0.0 0:50

Utomhus luftfukt

88 89 0:00 88 0:05 88 -0.5 0.5 0:27 -0.7 0:05

Inomhustemperatur

14.83 14.83 0:00 14.78 0:02 14.81 0.0 0.0 0:50 -0.0 0:27

Utomhustemperatur

-3.28 -2.50 0:00 -3.28 0:49 -2.49 -0.8 -0.5 0:04 -0.8 0:49

Barometer

937.1 937.1 0:49 936.1 0:00 935.9 1.215 1.340 0:41 1.161 0:29

Nederbörd

84.800 84.800 0:45 84.000 0:00 83.989 0.8 0.9 0:27 0.6 0:06

Kanal 1 Temp

0.00 0.00 0:00 0.00 0:00 0.00 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00

Kanal 1 Luftfukt

0 0 0:00 0 0:00 0 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00

Kanal 2 Temp

0.00 0.00 0:00 0.00 0:00 0.00 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00

Kanal 2 Luftfukt

0 0 0:00 0 0:00 0 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00

Kanal 3 Temp

0.00 0.00 0:00 0.00 0:00 0.00 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00

Kanal 3 Luftfukt

0 0 0:00 0 0:00 0 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00

EvapoTransiration/avdunstning

0.000 0.483 0:00 0.000 0:00 0.209 -0.2 0.0 0:00 -0.5 0:00

Ultraviolett strål.index

0.0 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 -0.0 -0.0 0:50 -0.0 0:00

Solvärmeinstrålning

0 0 0:00 0 0:00 0 -0.0 -0.0 0:50 -0.1 0:00

Vind köldfaktor

-5.20 -2.50 0:00 -8.82 0:47 -3.74 -1.5 0.4 0:44 -5.2 0:47

Inomhus värmeindex

14.17 14.17 0:00 14.12 0:02 14.15 0.0 0.0 0:50 -0.0 0:27

Värmeindex

-0.31 0.55 0:00 -0.31 0:49 0.52 -0.8 -0.5 0:04 -0.8 0:49

Daggpunkt

-4.98 -4.06 0:00 -4.98 0:49 -4.13 -0.9 -0.5 0:33 -0.9 0:49

Lufttryck (korr. havsnivå)

974.2 974.2 0:49 973.1 0:00 972.9 1.263 1.393 0:41 1.207 0:29

Parameter

Månadens högsta Datum Månadens lägsta Datum Årets högsta Datum Årets lägsta Datum Gårdagens högsta Gårdagens lägsta 24 timmars skillnad

Vindriktning

360 1/4/20 5 1/4/20 360 1/1/20 0 29/3/20 360 5 170

Vindhastighet

9 1/4/20 0 1/4/20 14 4/1/20 0 1/1/20 8 0 1

Vind i byarna

9 1/4/20 0 1/4/20 14 4/1/20 0 1/1/20 8 0 3

Inomhus luftfukt

24 1/4/20 23 1/4/20 34 15/1/20 21 2/3/20 24 23 0

Utomhus luftfukt

90 1/4/20 29 1/4/20 95 1/2/20 26 30/3/20 89 71 0

Inomhus temp

16.83 1/4/20 14.61 1/4/20 27.72 10/1/20 13.50 25/3/20 15.83 14.78 -0.39

Utomhus temp

4.72 1/4/20 -3.28 3/4/20 8.72 25/3/20 -20.17 27/2/20 1.94 -3.11 -2.22

Barometer

963.9 1/4/20 932.0 2/4/20 999.1 21/3/20 911.0 10/2/20 951.7 932.0 -14.1

Nederbörd

84.800 3/4/20 76.600 1/4/20 84.800 3/4/20 0.000 1/1/20 84.000 78.400 6.400

Kanal 1 Temp

0.00 1/4/20 0.00 1/4/20 0.00 1/1/20 0.00 1/1/20 0.00 0.00 0.00

Kanal1 Luftfukt

0 1/4/20 0 1/4/20 0 1/1/20 0 1/1/20 0 0 0

Kanal 2 Temp

0.00 1/4/20 0.00 1/4/20 0.00 1/1/20 0.00 1/1/20 0.00 0.00 0.00

Kanal 2 Luftfukt

0 1/4/20 0 1/4/20 0 1/1/20 0 1/1/20 0 0 0

Kanal 3 Temp

0.00 1/4/20 0.00 1/4/20 0.00 1/1/20 0.00 1/1/20 0.00 0.00 0.00

Kanal 3 Luftfukt

0 1/4/20 0 1/4/20 0 1/1/20 0 1/1/20 0 0 0

EvapoTranspiration/avdunstning

1.397 1/4/20 0.000 1/4/20 1.956 24/3/20 0.000 1/1/20 0.483 0.000 0.000

Ultraviolett instrålning

2.6 1/4/20 0.0 1/4/20 2.6 1/4/20 0.0 1/1/20 1.5 0.0 0.0

Solvärmeinstrålning

589 1/4/20 0 1/4/20 705 28/3/20 0 1/1/20 316 0 0

Vind köldfaktor

4.72 1/4/20 -8.82 3/4/20 8.44 25/3/20 -21.22 4/2/20 1.89 -6.71 -4.14

Inomhus värmeindex

16.14 1/4/20 13.92 1/4/20 26.74 10/1/20 12.84 25/3/20 15.14 14.12 -0.39

Värmeindex

4.54 1/4/20 -0.48 2/4/20 9.85 20/1/20 -18.34 27/2/20 3.79 -0.48 -2.22

Daggpunkt

-1.25 2/4/20 -12.24 1/4/20 5.35 20/1/20 -23.85 27/2/20 -1.25 -5.53 -2.19

Lufttryck [korr.  havsnivå]

1002.1 1/4/20 968.9 2/4/20 1038.6 21/3/20 947.1 10/2/20 989.3 968.9 -14.7

Press Altitude/

654 Dagens regn 0.800 Värme graddagar 0.8 Månadens kylningsgraddagar 0.0 Värme-index --- Beaufort Light Air

Cloud Base/Molnbas

233 Timmens regn 1.000 Kylnings-graddagar 0.0 Månadens vind-distans 198 Upplevelse index Uncomfortably Cold    

Air Density/Luftdensitet

137 24hr regn 6.400 Måndygn 9 Årets värmegraddagar 1907.2 Prognos Mostly cloudy and cooler. Precip ending within 6 hrs Windy with possible wind shift to the W NW or N    

Virtual Temp

-2.82 Regn takt 0.0 Månadens regn 8.200  kylningsgraddagar 0.0 Stationens barometer tendens Rising    

Vapor Press/Förångningstryck

4.2 Vindbyar 4 Månadens värmegraddagar 36.9 Årets vind-distans 11505 Barometer tendens Rising    

Uppdateras automatiskt av Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00


Varning!
Basera aldrig betydelsefulla beslut på denna eller annan väderinformation som du får från Internet